Vårt arbete din framgång!

Med mångårig erfarenhet inom landsbygdsturism och landsbygdsföretagande, hjälper vi dig som inte kan eller hinner med den egna marknadsföringen. Vi har också erfarenhet inom hemsideproduktion, SEO, varumärke, produktutveckling,  paketering och  försäljning. Behöver du hjälp med finansieringsfrågor tipsar vi och hjälper till med ansökningshandlingar. 

Satsa på en hemsida som inte kostar så mycket

Vi bygger inte värsta hemsidan och största hemsidan med gärna  de lite mindre. 
Du kan av oss få hjälp att förnya din befintliga sida med nya bilder och rätt sökordsfraser för att ditt företag skall bli enklare att hitta för dina kunder. Vi bistår gärna med fotografering om så önskas.
Driver du företag inom besöksnäringen som tex boende och aktiviteter behöver din sida översättas på språk, minst engelska. Här bistår vi med rätt textunderlag för att din information skall kunna översättas på rätt sätt av de kunniga översättare som vi förmedlar detta till.  Läs mer här

Matkonceptutveckling 2019-2020

Att mat och besöksnäring hänger ihop är självklart. Forskning visar på att mat och dryck är huvudattraktionen för besökare och begrepp som matturism är välkänt. Här finns en stor potential att utveckla sina affärer och stärka landsbygdens besöksnäring genom att lyfta fram maten som central. Med Hushållningssällskapet som huvudman erbjuder vi ett antal subventionerade utbildningsinsatser där du kan välja vilka insatser du vill förkovra dig inom. 

Timbanken är en kostnadsfri coachtjänst för ditt företag

Timbanken Halland
From 2014 har vi coachat flertalet företagare och blivande företagare inom affärsutveckling. Vi arbetar inom kompetensområde 3 och 5  gör hembesök och du kan läsa mer på hemsidan. 

Timbanken Jämtland Härjedalen
From 2018 har vi coachat flertalet företagare och blivande företagare Vi arbetar inom kompetensområde 3 och 5 och rådgivning sker via telefon/skype läs mer om oss på hemsidan.
 

ÖDMJUKA ORD

"Ewa-Britt har en ödmjukhet och anpassar sig till kundens kompetens och förutsättningar.
Humor, lättsamhet samt engagemang för kundens affärsutveckling"

Liselotte Bergenzaun Abel
Leg psychotherapist
Sörby naturhälsogård AB