meta name="google-site-verification" content="aYYTyVNYVvr-bbQFqF93XRKTQBMJmvkd1nqejdNuVOA"
 

Partner och sponsorer

Genom flera år av kontakter med företagare i Sverige, har vi knutit kontakter med företagare som kan vara till din hjälp. Inom vår del hästföretagande har vi också förmånen att få arbeta tillsammans med ett antal sponsorer. Får vi presentera våra samarbetspartners och sponsorer.

SponsorTeam Eccus Friskvård för häst  & människa 
Erbjuder Hästmassage och mikroströmsbehandling. Tömkörning och utbildning i häst och hästhållning. Vår målsättning är att kunna bidra till ett ökat kunnande inom häst och hästhållning, natur och kultur. Vi vill skapa en Mötesplats där vi kan utbyta erfarenheter, främja barns och ungdomars intressen och på sikt utveckla samarbete med andra klubbar, föreningar och företag, både inom hästsporten som utanför.
Ulrika Lind Uddevalla
ulrika.lindh6@gmail.com Tel: 0731 42 23 14

Samarbetspartner - Kyrkobacka Stall & Ridhus
Ridskole och lägerverksamhet samt försäljning av hästar
Boende och gräventreprenad
Elisabeth Hultgren

Sponsors & Samarbetspartner - Björn Evans Foto
Hjälper dig med fotografering och loggor för ditt företag. Fotografering vi hästtävlingar, events och porträtt. 
www. foto.bjornevans.se
 

Samarbetspartner
Upplevelsefilm
Henrik Pettersson
Uddevalla
www.upplevelse-film.se